Verhardingen


Verhardingen en diverse werkzaamheden
• Het aanleggen van nieuw straatwerk
• Het repareren van bestaand straatwerk
• Het repareren of aansluiten van rioleringen

Al deze werken worden uitgezet aan de hand van geleverde gegevens van de opdrachtgevers. Het uitvoeren gaat altijd met de grootste zorg t.a.v. de omgeving met in acht neming van de regels omtrent graven en verkeersveiligheid. De opdrachtgevers zijn over het algemeen gemeentes.


[portfolio_slideshow id=31]