Verplaatsen Plataan in Pijnacker – Nootdorp

Het verplanten of verplaatsen van bomen wordt door van Schie Groen regelmatig gedaan.
In overleg met de opdrachtgever wordt de beste werkwijze afgestemd en uitgevoerd.
Om tot een goed resultaat te komen worden indien nodig collega-bedrijven gevraagd
mee te werken. Onder begeleiding van de eigen ETW-ers wordt een dergelijk werk
uitgevoerd.
In dit geval betrof het een 40 jarige Plataan die binnen de gemeente Pijnacker – Nootdorp
op een andere plek moest komen. Hiervoor zijn de voorbereidingen 2 jaar voor verplaatsing
begonnen door het ingraven van doek rondom de wortelkluit. Tevens is de boom teruggesnoeid zodanig
dat de kruin zoveel mogelijk intact zou blijven maar handelbaarder zou zijn tijdens het verplaatsen.
Tot ieders tevredenheid heeft de boom uiteindelijk zijn definitieve standplaats gekregen en is
daar goed aangeslagen.