Burgemeester Berkhout park

In Voorschoten bevindt zich het Burgemeester Berkhout park. Dit park werd in de jaren ‘30 aangelegd als werkverschaffingsproject voor de kleine gemeenschap van Voorschoten. Het park is in 1944, 1950 en 1959 uitgebreid tot 5,5 hectare. Het is vormgegeven in de Engelse landschapsstijl met de karakteristieke romantische basisopbouw van slingerpaden, vijvers, bossages en hoogteverschillen. Het park is van hoge dendrologische waarde en heeft een hoge botanische kwaliteit.

Omdat de beplanting en paden aan renovatie toe waren heeft de gemeente Voorschoten hier een meerjarenproject van gemaakt. De 1ste fase heeft van Schie Groen al gedaan in 2012/2013. Gelukkig was het bedrijf bij het aanbesteden weer in de gelegenheid om fase 2 te mogen uitvoeren. Dit is in de loop van 2014 van start gegaan en vervolgd in 2015. De werkzaamheden bestonden uit het rooien, aanleggen en aanplanten van heester en plantvakken. Het aanbrengen van beschoeiingen, asfaltverhardingen en gazon. Uiteraard is er op dit alles de nodige nazorg geleverd met als resultaat een prachtig park waar de lijnen weer mooi tot zijn recht komen.

Tevens is hier een klein project bij gekomen in de vorm van een natuurlijke speeltuin met de nodige elementen en nieuw terras bij de bibliotheek.