Over ons
Het bedrijf van Schie Groen is een bedrijf wat als van der Voort & Gravesteyn B.V. al ruim twintig jaar bestaat en sinds 2015 de naam van Schie Groen draagt.

In 2007 is het bedrijf overgenomen door de hr. M.A.M. van Schie van de hr. D. Gravesteyn. Sindsdien zijn de werkzaamheden langzaam toegenomen en is er de nodige aandacht besteed aan het verkrijgen van de verschillende kwaliteitscertificaten alsmede het verjongen van het machinepark.
In de loop der jaren zijn er dan ook de diverse certificaten toegevoegd zoals het ISO 9001:2015, VCA** 2008/5.1, Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2016 en BRL Boomverzorging. Met deze certificeringen is het bedrijf in staat om aan de vele eisen van de verschillende klanten te voldoen. Tevens is het een goed middel gebleken om het bedrijf gezond, veilig werkend en kwalitatief op hoog niveau te houden.

Wij houden ons voornamelijk bezig met cultuurtechnische werken in het grootschalig groen. Deze werkzaamheden doen wij voor gemeentes, semioverheden en collega-bedrijven.
De doelstelling van het bedrijf is om een zo goed mogelijke kwaliteit te leveren die in een goede verhouding staat tot de prijs. Dit proberen we o.a. te bereiken door zo flexibel mogelijk de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Vandaar dat we in staat zijn om zowel cultuurtechnische werken als groenvoorzieningen, verhardingen en waterwerken uit te voeren.