Aanleg bomen, heesters en beplanting

Dit project is recentelijk van start gegaan en is onderdeel van een 2-tal projecten waar ook het Park van Buijsen nog van gaat worden uitgevoerd door ons. Het betreft hier voornamelijk aanleg van bomen. heesters en onder beplanting in een nieuwbouwwijk.

De aanleg zal in 2 fases gaan. Het Groene vizier en Park van Buijsen najaar 2020 en voorjaar 2021.

Aanleg speelplek

In dit plan is een speelplek gerealiseerd.