Cultuurtechnische werken
in het grootschalig groen

Groenvoorzieningen, verharding en waterwerken
voor overheid, semi-overheid en in collegiale aanneming

Over van Schie Groen

Het bedrijf van Schie Groen is een bedrijf wat als van der Voort &  Gravesteyn Groenvoorziening B.V. al ruim twintig jaar bestaat en sinds 2015 de naam van Schie Groen draagt.

In 2007 is het bedrijf overgenomen door de hr. M.A.M. van Schie van de hr. D. Gravesteyn. Sindsdien zijn de werkzaamheden langzaam toegenomen en is er de nodige aandacht besteed aan het verkrijgen van de verschillende kwaliteitscertificaten alsmede het verjongen van het machinepark.

In de loop der jaren zijn er dan ook de diverse certificaten toegevoegd zoals het ISO 9001:2015, VCA** 2017/6.0, Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2016, BRL Boomverzorging en CO2 prestatieladder niveau 3. Met deze certificeringen is het bedrijf in staat om aan de vele eisen van de verschillende klanten te voldoen.

Tevens is het een goed middel gebleken om het bedrijf gezond, veilig werkend en kwalitatief op hoog niveau te houden.

Lees meer

Hoe gaat het met onze CO2 uitstoot?

Zoals in de grafiek te zien is, wordt de CO2 uitstoot elk jaar minder.
Ons grootste uitstoot komt van de werktuigen en auto’s.
Om hier wat in te minderen worden er regelmatig nieuwe machines en auto’s aangeschaft. Er zijn dit jaar al de nodige nieuwe machines aangeschaft, maar nu zijn er ook wat auto’s aan de beurt.

Als alles voorspoedig loopt hebben we voor het einde van het jaar 2 elektrische auto’s erbij. Het zou dan gaan om een bus en een open bestelauto. Hiermee proberen wij tegemoet te komen aan de eisen vanuit de opdrachtgevers en onze CO2 uitstoot te verminderen.

Maar een deel vermindering kan ook door gedrag worden bereikt.
Aankomend jaar zal daar meer aandacht voor komen in de vorm van een cursus.

Lees meer

Projecten

Aanplanten bomen Tuin van Delft bij Huis van Delft

Aanplanten bomen Tuin van Delft bij Huis van Delft door van Schie Groen.
Aanplanten bomen Tuin van Delft bij Huis van Delft. Nu de bouw van Het Huis van Delft bijna klaar is zijn wij begonnen met het planten van bomen in de Tuin van Delft.

Snoei en kap werkzaamheden

Van Schie Groen heeft onder andere het certificaat Groenkeur boomverzorging. European Tree Worker.
Van Schie Groen heeft onder andere het certificaat Groenkeur boomverzorging. Dit houdt in dat wij met 3 Etw-ers (European Tree Worker) die ook in het bezit zijn van een certificaat BVC (boomveiligheidscontroleur) in staat zijn om alle werkzaamheden rondom en met bomen vakkundig uit te voeren.

Aanleg beplanting Vroondaal Zuid

Aanleg beplanting Vroondaal Zuid door van Schie Groen.
Na het terrein gereed gemaakt te hebben voor beplanting en de bodem bemest te hebben, zijn wij begonnen met de aanleg van zogenaamde blokhagen.