Cultuurtechnische werken in het grootschalig groen

groenvoorzieningen, verharding en waterwerken voor overheid, semi-overheid en in collegiale aanneming

Over ons

Cultuurtechniek

In cultuur houden van het landschap ofwel het verbeteren en beheren van de bodem, dat heet cultuurtechniek:

• Grondbewerking voor de aanleg van woonwijken, parken en plantsoenen
• Grondbewerking voor de aanleg van verharding
• Natuurvriendelijke oevers aanleggen
• Natuurlijke speeltuinen aanleggen

Diensten

Groenvoorzieningen

In de groenvoorzieningen werken onze medewerkers aan:

• Schoffelen van plantvakken en haagvoeten
• Knippen van hagen en vakbeplanting
• Snoeien van vaste beplanting
• Verwijderen of snoeien van bomen door een European Tree Worker
• Verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen
• Machinaal of handmatig maaien van ruigras
• Het planten van plantgoed en bomen

Diensten

Verhardingen

Om over te rijden of te lopen:

• Aanleggen van verharding
• Herstellen van beschadigingen in het straatwerk
• Aansluiting of reparatie van riolering

Contact