Cultuurtechnisch

Cultuurtechnische werken: • Grondbewerking voor de aanleg woonwijken, parken en plantsoen • Grondbewerking voor de aanleg van verharding inclusief aanbrengen • Het maken van natuurvriendelijke oevers • Het realiseren van natuurlijke speeltuinen Al deze werken worden uitgevoerd door ons bedrijf al dan niet in samenwerking met andere bedrijven. De opdrachtgevers zijn veelal gemeentes, recreatieschappen, collega […]

Verder lezen


Groenvoorzieningen

Groenvoorziening • Schoffelen van plantvakken en haagvoeten • Knippen van hagen en vakbeplanting • Snoeien van vaste beplanting • Verwijderen of snoeien van bomen door een European Tree Worker • Verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen • Maaien machinaal of handmatig van ruigras • Het planten van plantgoed en bomen Deze werken worden grotendeels […]

Verder lezen


Verhardingen

Verhardingen en diverse werkzaamheden • Het aanleggen van nieuw straatwerk • Het repareren van bestaand straatwerk • Het repareren of aansluiten van rioleringen Al deze werken worden uitgezet aan de hand van geleverde gegevens van de opdrachtgevers. Het uitvoeren gaat altijd met de grootste zorg t.a.v. de omgeving met in acht neming van de regels […]

Verder lezen


Waterbouwkundig

Waterbouwkundige werken • Het plaatsen van nieuwe beschoeiing • Het repareren van bestaande beschoeiing • Het plaatsen van duikers • Het maken van vlonders en aanloopsteigers Deze werken worden grotendeels door het bedrijf zelf uitgevoerd op een enkele keer na dan vragen we hulp van een collega-bedrijf. Over het algemeen voeren we het meeste van […]

Verder lezen


Over ons

Het bedrijf van Schie Groen is een bedrijf wat als van der Voort & Gravesteyn B.V. al ruim twintig jaar bestaat en sinds 2015 de naam van Schie Groen draagt. Zeven jaar geleden is het bedrijf overgenomen door de hr. M.A.M. van Schie van de hr. D. Gravesteyn. Sindsdien zijn de werkzaamheden langzaam toegenomen en […]

Verder lezen