Privacy Statement

Privacystatement van Schie Groen

Van Schie Groen hecht de allergrootste waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens van haar klanten en de bezoekers van haar website. Daarom zijn wij van mening dat het belangrijk is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij raden u daarom aan om dit privacy statement aandachtig te lezen.

Het doel van de registratie van uw gegevens is om u informatie over onze dienstverlening op maat te kunnen aanbieden. Het verzamelen en gebruik van uw gegevens beperken we tot hetgeen noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden. Alle gegevens die verkregen wordt via deze site, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Van Schie Groen maakt gebruik van eigentijdse beveiligingstechnieken om verminking, verlies of andere aantasting van informatie te voorkomen. U hebt recht op inzage van uw gegevens die wij hebben geregistreerd en desgewenst worden geregistreerde persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderd, tenzij dit om wettelijke redenen niet is toegestaan.

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ om de inrichting er van te optimaliseren. Uiteraard kunt u uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Van Schie Groen verzamelt en analyseert de informatie die verbonden is aan het gebruik van onze website, zoals het aantal keren dat deze bezocht wordt, welke webpagina het meest bezocht wordt en de duur van het bezoek aan onze website. Het doel van het verzamelen van deze algemene gegevens is om de inrichting van onze website te optimaliseren en gebruiksvriendelijk te maken.

Van Schie Groen gevestigd aan de Klapwijkseweg 75A te Pijnacker is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, is niet aansprakelijk voor het privacybeleid nog de inhoud van websites die naar onze site verwijzen, en behoudt zich het recht tot wijziging van dit privacy statement voor.