Diensten

Cultuurtechniek

Elke dag maken we de wereld mooier door de aanleg van:

 • grond bouwrijp maken voor het bouwen van woonwijken
 • parken en plantsoenen
 • natuurvriendelijke oevers
 • natuurlijke speeltuinen

 

Met dank aan onze opdrachtgevers.
Veelal zijn dat gemeenten, recreatieschappen, collega-bedrijven of particuliere opdrachtgevers.

Bekijk hier alle cultuurtechniek projecten

Groenvoorziening

De natuur vraagt om aandacht.
We verzorgen onderhoud van het groen door:

 • het schoffelen van plantvakken
 • het knippen en snoeien van hagen en planten
 • het verwijderen of snoeien van bomen door een gecertificeerd European Tree Worker
 • het verwijderen van onkruid op verhardingen
 • het maaien van gras
 • het planten van plantgoed en bomen

 

Onze trotse medewerkers zijn in het bezit van diverse certificaten om het werk professioneel uit te voeren. Indien u vragen heeft zijn onze medewerkers altijd bereid om tekst en uitleg te geven over de werkzaamheden. Zij werken met tractoren, in combinatie met maaimachines, borstels en/of snippercombinaties. We zorgen ervoor dat u zo min mogelijk overlast heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Bekijk hier alle groenvoorziening projecten

Verhardingen

Waar een wil is, is een weg.
Zo niet, dan leggen we die aan.

 • aanleggen van nieuwe bestrating
 • onderhoud en reparatie
 • onderhoud en aanleg van riolering

 

(Verkeers)veiligheid staat voorop bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Al onze medewerkers beschikken over het certificaat Veilig werken langs de weg.
De kennis over het veilig werken langs de weg wordt jaarlijks door bijscholing up-to-date gehouden. 
Van Schie Groen maakt regelmatig gebruik van de kennis van bedrijven wiens expertise het is om de juiste verkeersmaatregelen te nemen.

Bekijk hier alle verharding projecten

Waterbouw

Werken op de grens van water en land.

 • plaatsen, onderhouden en repareren van beschoeiingen
 • plaatsen van duikers
 • maken en plaatsen van vlonders en aanloopsteigers

 

Uiteraard beschermen wij de aanwezige flora en fauna. We hebben dat afgesproken en vastgelegd in verschillende normen die we hanteren bij het uitvoeren van het werk.
Van Schie Groen werkt vanuit de Wet Natuurbescherming. Wij voldoen aan deze wet door onszelf continue op de hoogte te houden van de aanwezigheid van beschermde soorten in een werkgebied. Alle medewerkers hebben hiervoor een persoonlijk certificaat.

Om ervoor te zorgen dat wij op een juiste manier met de natuur om gaan, wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een ecoloog voor advies.
Voor meer informatie kunt u kijken op blomecologie.nl.

Bekijk hier alle waterbouw projecten