Cultuurtechniek

Elke dag maken we de wereld mooier

door de aanleg van:

 • woonwijken
 • parken en plantsoenen
 • natuurvriendelijke oevers
 • natuurlijke speeltuinen

Met dank aan onze opdrachtgevers. Veelal zijn dat gemeenten, recreatieschappen, collegabedrijven of particuliere opdrachtgevers.

Groenvoorziening

De natuur vraagt om aandacht

We verzorgen onderhoud van het groen door:

 • het schoffelen van plantvakken
 • het knippen en snoeien van hagen en planten
 • het verwijderen of snoeien van bomen door een gecertificeerd European Tree Worker
 • het verwijderen van onkruid op verhardingen
 • het maaien van gras
 • het planten van plantgoed en bomen

Onze trotse medewerkers zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren. Zij werken met tractoren, in combinatie met maaimachines, borstels en/of snippercombinaties. We zorgen ervoor dat u zo min mogelijk last heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Verhardingen

Waar een wil is, is een weg. Zo niet, dan leggen we die aan

 • aanleggen van nieuwe bestrating
 • onderhoud en reparatie
 • onderhoud en aanleg van riolering

(Verkeers)veiligheid staat voorop bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Waterbouw

Werken op de grens van water en land

 • plaatsen, onderhouden en repareren van beschoeiingen
 • plaatsen van duikers
 • maken en plaatsen van vlonders en aanloopsteigers

Wij beschermen de aanwezige flora en fauna. We hebben dat afgesproken en vastgelegd in verschillende normen die we hanteren bij het uitvoeren van het werk.